Vaginální mapování, Brno

Vaginální mapování ­technika pro ženy, která funguje

Je to jemná, vědomá, akupresurní masáž vagíny.. Jde o pomalý a velmi citlivý postup, při kterém se jednotlivé body vagíny zbavují bolesti, napětí, některé místa se probouzí ze spánku a dochází k postupnému oživení celé pánevní oblasti.

Přijímající žena je v kontaktu s místem skrze dech a zvuk a vyjadřuje pocity, které v ní dané místo spouští. Proces je u každé ženy jiný. Někdy se objeví emoce jako je pláč, vztek, smutek, které může žena naplno vyjádřit, ale není vedena do znovuprožití daného momentu. Emoce se nechá projít tělem a pak odplynout. Tímto se tělo zbavuje napětí a energetické blokace, kterou tato emoce v těle vytvářela a bránila plnému procítění daného místa a oživení.

Ženy často prožívají fyzický pocity např. necitlivost daného místa, nebo bolest, ale i pocit příjemna.

Pokud je místo neživé, necitlivé, bolestivé, zůstává se na něm do doby až dojde ke změně. Místo má postupně možnost probuzení, oživení. Žena často sama fyzicky cítí, jak se uvolňuje napětí tkání. Tím, že věnuje danému místu plnou pozornost, žena se dostává do kontaktu se svojí vagínou a může jí tak začít plně cítit jako svoji součást.

Přijímající žena je ta, která určuje tempo mapování, délku doteku na daném místě a taky jeho intenzitu. V závislosti na tom, během sezení u některé ženy se projde pouze 2-­3 body, nebo u jiné 7-­10 bodů. Nic není lepší, nebo horší. Jenom žena sama ví, kolik času potřebuje zůstat na daném místě.

Během mapování dochází k odstraňování tzv. brnění, které se během negativních životních situací ve vagíně vytvořilo, aby chránilo ženu v určitém momentu před bolestí. Toto brnění si můžeme představit jako kruníř, který už není nepotřebný, ale stále v těle zůstává a stává se barierou k plnému prožívání sexuality. Postupným odstraňováním tohoto kruníře, oživováním, se žena znova napojuje na svoji ženskou sílu, senzitivitu a sexualitu.

Pro dosažení trvalého výsledku, je nutné sezení opakovat, minimálně 3x. Doporučená četnost sezení je individuální.

Varianty vaginálního mapování:

 vaginální mapování  sezení 2 hodiny, cena 2.000 Kč
 vaginální mapování a masáž prsou  sezení 3 hodiny, cena 3.000 Kč
 vaginální mapování a dotek  sezení 2,5 hodiny, cena 2.500 Kč

Pro objednání vyplňte prosím následující formulář